SodicoM-BG: Innovation EDM Center

Show-Room Machine-tools // Шоурум машини

Innovation EDM Center of SodicoM-BG EOOD in Pomorie, Bulgaria

Иновационен EDM-Център на СодикоМ-БГ ЕООД в Поморие

EDM = Electrical Discharge Machining = Електроискрова (Електроерозийна) Обработка

SodicoM-BG Technical Center
Техничний Център СодикоМ-БГ

IN THE PROCESS OF RECONSTRUCTION //  В ПРОЦЕС НА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Bulgaria, obl. Burgas,
gr. Pomorie, mestnost Khonyat
България, обл. Бургас,
гр. Поморие, местност Хонят 

www.facebook.com/SodicoM.BG/
https://excetek.sodicom.biz/bg/

Land area > 2300 m2
Площ на парцела >2300 м2  
Total floor area > 470 m2
Площ на сградата > 470 м2  

Sodick AP250L

Ultra-Precision
Wire-Cut EDM 

Ултра прецизна нишкова електроискрова (электроерозийна) машина.

Електроерозийно рязане AP250L
нишка AP50 = 50 µ
меден гребен t=18 мм
увеличение x 600

East Showroom in operation since April 21, 2021
Източния Шоурум открит на 21 април 2021

SodicoM-BG Milltronics VM2515
East Cargo / Ист Карго

Юни 2021 
Електроерозийно рязане с нишковия електрод 30 микрона  (TWS30 = 0,030 мм, 3 пъти по-тънък от човешки косъм!

Тестов детайл на рязане с Excetek V400G
V400G-multipunch-screen
SodicoM-BG Technical Center
SodicoM-BG center building-West
СодикоМ-БГ Daikin
Техничен Център СодикоМ-БГ - система на термостатиране Daikin
SodicoM-BG Warehouse
Warehouse / Склад
House for diesel generator & air compressor
SodicoM-BG Diesel+Compressor
Diesel generator 36 kW + Air Compressor 10 kW
Autonomous sewerage in construction
Machine-tool unpacking / Разопаковане на машината